PVC - Polichlorek winylu

Nazwy handlowe: PCW, Anwidur, Simocel, Coplast, Simopor.

PVC to najbardziej popularne tworzywo termoplastyczne. Polichlorek winylu dzięki swoim własnościom oraz dobrej cenie ma szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Podstawowe właściwości tworzywa Polichlorek winylu PVC:

  • wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • bardzo wysoka  odporność chemiczna
  • niepalność
  • niska odporność na ścieranie
  • niska wytrzymałość zmęczeniowa
  • możliwość spawania, zgrzewania i klejenia
  • brak absoprcji wody
  • wsyoka odporność na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV

Polichlorek winylu PVC ma zastosowanie:

korpusy zaworów, elementy armatury chemicznej, wykładziny chemoodporne, wanny galwanizerskie, trawielnicze.

polichlorek winylu winyl pvc polichlorek pvc

Zobacz również:

Poliweglan komorowy
Poliwęglan lity