Polieteroeteroketon PEEK

PEEK (Polieteroeteroketon) jest półkrystalicznym tworzywem termoplastycznym z rodziny polieteroeteroketonów. Jego właściwości mechaniczne połączone z odpornością chemiczną a także możliwością długotwałej pracy w wysokich tepmeratutach decydują o przynależności tego polimeru do grupy tworzyw wysokosprawnych.

Właściwości PEEK

 • niewrażliwość na pęknięcia naprężeniowe;
 • optymalna kombinacja sztywności, twardości i ciągliwości;
 • stabilność parametrów mechanicznych i wytrzymałościowych nawet po kilku tysiącach godzin pracy w parze wodnej o temperaturze 250°C;
 • bardzo dobra odporność na odkształcenie plastyczne i wysoka stabilnośc wymarów w wysokich temperaturach;
 • dobra odporność na zużycie cierne;
 • niski współczynnik tarcia;
 • odporność na wysokoenergetyczne promieniowanie;
 • klasa palności VO.Podczas spalania wydziela namniej gazów i dymu spośród wszystkich termoplastów;
 • wysoka odporność chemiczna na działanie wielu substancji organicznych i nieorganicznych.

Wykorzystywanie PEEK:

Elementy urządzeń analitycznych i aparatów do dializ, łożyska ślizgowe, prowadnice łańcuchów, koła zębate, łopatki wirników pomp, elementy zaworów, mocno obciążone części maszyn.

PEEK Mod. - jest modyfikacją zawierającą dodatki włókna węglowego, PTFE oraz grafitu.

Właściwości PEEK

 • podwyższone właściwości ślizgowe;
 • dobra praca w warunkach tarcia suchego;
 • posiadanie właściwości antystatyczne;
 • wysoka odporność na zużycie cierne.

PEEK Mod. jest bardzo dobrym materiałem na wysoce obciążone mechanicznie i narażone na zużycie cierne elementy maszyn.

peek tworzywo peek polieteroeteroketon peek poliwęglan

Zobacz również:

Poliweglan komorowy
Poliwęglan lity